Στo Odyssey αναλαμβάνουμε την ευθύνη της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στον τουρισμό, καθώς και την προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας μας απέναντι στο περιβάλλον.

Αποφασίσαμε να δεσμευτούμε:
• Να αξιολογήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας με σκοπό τη μείωση ή την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων.
• Να συμμετέχουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης.
• Να θέσουμε στόχους για συνεχή βελτίωση.
• Να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομοθετική ή άλλη απαίτηση στην οποία εμπίπτουν οι δραστηριότητές μας και σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές τις πτυχές.

Με βάση αυτές τις δεσμεύσεις, η Odyssey στοχεύει:
• στην ενημέρωση όλων των επισκεπτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές δράσεις της για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους.
• στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας για ενεργή συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις.
• στην εφαρμογή δράσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση κατανάλωσης νερού, σωστή διαχείριση των λυμάτων και διαχείριση και μείωση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων.
• στη συνεργασία με γείτονες για τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς της περιοχής.
• στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων της περιοχής για τις περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιεί η Odyssey για την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή τους.

Οι παραπάνω στόχοι της πολιτικής μας επιτυγχάνονται μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων, τον τακτικό έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων, τον έλεγχο απόδοσης των παρεμβάσεων, την επιθεώρηση των επιδόσεων και την επανεξέταση των στόχων μας με σκοπό την αναβάθμισή τους.

Μπορείτε παρακαλώ να μας βοηθήσετε να υποστηρίξουμε το περιβάλλον:
• Κλείνοντας τα παράθυρα και τις πόρτες σας ενώ χρησιμοποιείτε θέρμανση και κλιματισμό
• Ενημερώνοντάς μας εάν χρειάζεστε καθαρές πετσέτες ή όχι
• κρεμασμένη πετσέτα σημαίνει «θα χρησιμοποιήσω ξανά»
• πετσέτα στο πάτωμα σημαίνει "παρακαλώ, ανταλλάξτε"
• Ενημερώστε μας εάν χρειάζεστε καθαρά κλινοσκεπάσματα
• Σβήνετε τα φώτα και την τηλεόραση όταν φεύγετε από το δωμάτιο για να βγείτε έξω
• Διαχωρίζετε τα απορρίμματα σας σε πλαστικό, χαρτί, γυαλί και μπαταρίες στους κάδους ανακύκλωσης

Γνωρίζατε ότι:
κάθε σετ σεντονιών απαιτεί 23-30 λίτρα νερού για το πλύσιμο. Ένα σετ πετσετών (μπάνιο, χέρι, πρόσωπο) απαιτεί επιπλέον 23-30 λίτρα. Όταν επαναχρησιμοποιείτε το σετ πετσετών και σεντονιών σας δύο φορές πριν το πλύσιμο, θα εξοικονομείτε 50 λίτρα νερό κάθε φορά.